4YourBike dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. Wszystkie towary dostępne w sklepie są nowe i objęte gwarancją. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia sprzedawcy o reklamacji towaru niezwłocznie po ujawnieniu się wady. Uszkodzony towar należy odesłać na adres podany poniżej z kopią dowodu zakupu oraz z wypełnionym drukiem reklamacyjnym. Kupujący dostarcza towar na własny koszt, towar po naprawie lub wymianie jest odsyłany na koszt sprzedającego. Kupujący może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów przesyłki. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru do sklepu 4YourBike.
Towar prosimy odesłać na adres:

4YourBike
ul. Gen. Zaruskiego 8/5
81-577 Gdynia